Gender

Blog Day 4- Democratic experiment in Iraq

Democratic experiment in Iraq

Iraqi women candidates for the upcoming Parliamentary elections evidently need help and support. We cannot accept uncertainty. During the past years, the Iraqi democratic experiment has lead to spontaneous experience of women in parliament, but disorganized and lacking many of the criteria for success and independence from the political parties and blocs which nominated them. This is fairly normal, because most women lack political experience, if not all of them.

The Iraqi Al-Amal Association and the Dutch organization Hivos seek to support and promote the work of candidates and parliamentarians through the Women’s Power in Politics programme. On January 12th in Erbil, a training workshop started to train trainers who will provide advice to female candidates for the upcoming Parliamentary elections.

Benefitting from the experiences from other countries, a trainer is helping us to provide assistance to the candidates, because wisdom benefits from successful experiences taking into account that Iraqi society is specific and exceptional. This makes everything difficult in Iraq, even at the level of talking with someone else, just because they have different opinions.

I hope to see the Parliamentary session distinctive, with at least 82 female Members of Parliament. I also hope to succeed in providing consultancies that are beneficial to them in this field.

Yass Erdawi from Babil

Trainer in the Women Power in Politics Programme

Democratisch experiment in Irak

Yass Erdawi uit de provincie Babil, één van de deelnemers aan de train-the-trainers workhop, blogt vanuit Erbil:

Vrouwelijke kandidaten hebben duidelijk hulp en steun nodig in de aankomende parlementsverkiezingen in Irak. Onzekerheid kunnen we ons niet veroorloven. In de afgelopen jaren heeft het Irakese democratische experiment geleid tot spontane ervaringen van vrouwen in het parlement, maar dat was allemaal nogal ongeorganiseerd en zonder de criteria voor succes en onafhankelijkheid van de politieke partijen en coalities die hen hadden genomineerd. Dit is vrij normaal, omdat de meeste vrouwen geen politieke ervaring hebben, misschien zelfs geen van allen.

De Iraqi Al-Amal Association en de Nederlandse organisatie Hivos proberen het werk van vrouwelijke kandidaten en parlementariërs te steunen en te promoten via hun Women’s Power in Politics programma. Op 12 januari begon daarom een training workshop in Erbil om trainers te trainen, die advies zullen geven aan vrouwelijke kandidaten in de aankomende verkiezingen.

Gebruik makend van de ervaringen uit andere landen helpt een trainer ons om kandidatren te kunnen ondersteunen, want wijsheid heeft voordeel van succesvolle ervaringen. Maar we moeten in ogenschouw nemen dat de Irakese maatschappij specifiek en uitzonderlijk is. Dat maakt alles moeilijk in Irak, zelfs op het niveau van een gespek met iemand anders, alleen omdat die andere meningen heeft.

Ik hoop dat de parlementsverkiezingen goed gaan, met minimaal 82 vrouwen in het parlement. Ik hoop ook dat ik er in zal slagen de kandidaten goede ondersteuning te bieden waar ze iets aan hebben.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button